Boknings- och avbokningsvillkor

Inkvarteringsdygn:
Ett inkvarteringsdygn i stugor och rum börjar klockan 14.00 och slutar klockan 12.00.
På förhand bokade stugor och lägenheter hålls reserverade till klockan 18.00, om ni inte har kommit
överens om en senare ankomst.

Bokningsvillkor för privatkunder:
Om avbokningen sker senare än klockan 18.00 kvällen före har företaget rätt att få full ersättning (100 %) för ett dygn.


Avbokningsvillkor för grupper (fler än en bokad stuga) samt enskilda bokningar på över 6 dygn:
Avbokning 21 dygn före ankomst: inga kostnader
Avbokning 20–14 dygn före ankomst: ersättning 25 % av det överenskomna priset
Avbokning 13–7 dygn före ankomst: ersättning 50 % av det överenskomna priset
Avbokning under 7 dygn före ankomst: ersättning 90 % av det överenskomna priset

Avbokning ska göras skriftligt via e-post.